natuur

Ecologisch onderzoek is een verzamelnaam voor diverse typen onderzoek naar natuur en milieu. Bij ecologisch onderzoek wordt gekeken naar soorten, natuurlijke stoffen en landschappen.

 

Voorkomen van soorten

Zo kun je onderzoeken doen naar welke planten en dieren of groepen van planten en dieren voorkomen in welk soort gebieden. Je onderzoekt welke invloed het milieu heeft op het voorkomen van dieren en planten in een bepaald gebied en of er exotische of schadelijke soorten voorkomen. Je kunt ook kijken naar relaties tussen planten en dieren, zowel per individu als per populatie of per soort. Per soort kun je ook onderzoek doen naar het gedrag van dieren, bijvoorbeeld het trekgedrag van vogels. Daarnaast kun je onderzoek doen naar de biodiversiteit. Deze geeft aan hoeveel verschillende soorten er voorkomen in bepaalde gebieden. Het is belangrijk dat er veel verschillende soorten voorkomen zodat er veel variatie ontstaat bij de uitwisseling van genen via voortplanting van soorten. Meestal streven natuurbeheerders naar een zo groot mogelijk biodiversiteit. Dit kan bereikt worden door onder andere vervuiling weg te houden en connecties te maken met andere natuurgebieden.

 

Voorkomen van stoffen

Je kunt ook onderzoeken hoe de kringloop van bepaalde stoffen, zoals koolstofdioxide en stikstof lopen en hoe deze kringlopen verband houden met elkaar. Zo kun je bijvoorbeeld de hoeveelheid stikstof berekenen in een gebied en daarmee onderzoeken welke invloed bepaalde hoeveelheden stikstof berekenen heeft op het voorkomen van verschillende planten en dieren.

 

Landschap

Je kunt verder onderzoek doen naar verschillende typen landschappen; waar deze voor dienen en of en hoe ze veranderen. Ook kun je kijken welke invloed de mens heeft op landschappen en hoe ze elkaar beïnvloeden. Voorbeelden zijn bos, heide, houtwallen, beken, bermen, sloten. Je kunt verder ook onderzoek doen naar de verhouding tussen soorten dieren en planten en het landschap waarin zij voorkomen. Welke rol speelt bijvoorbeeld een dier in de leefomgeving en waarom woont een dier op een bepaalde plek?