Taak erbij voor scholen?

Kinderen zijn de toekomst wordt er vaak gezegd. Het is daarom van belang dat ze op de hoogte zijn van grote veranderingen in de toekomst. Een ervan is de aanpak om het milieu gezonder en meer leefbaar te maken. Scholen kunnen daar prima op inspringen door het thema “klimaatverandering”, in de groepen te behandelen. De inhoud moet uiteraard aangepast zijn aan de leeftijd. Wat spreekt een kind op een bepaalde leeftijd aan? Leerkrachten weten dat. Je zult er versteld van staan met welke oplossingen kinderen zelf komen, hun fantasie en creativiteit zijn zo groot. Het onderwerp milieu kan in verschillende lessen worden besproken. Eigenlijk is het onderwerp zo belangrijk dat er wellicht een extra les “niet hard maar hart voor het milieu”, “een beter klimaat”, “een gezondere wereld”, kan worden toegevoegd.

 

Informatie pakketten scholen milieu

Het Jeugdjournaal wordt door veel kinderen bekeken, ook daarin worden de klimaatverandering en de gevolgen daarvan benoemd. Er wordt ook veel uitleg gegeven. Dit nieuws wordt ook op scholen nog eens bekeken en daarna volgt er een groepsgesprek. Je zou de scholen ook kunnen voorzien van info pakketten over de toestand van het milieu en hoe het verder moet. Laat kinderen bijvoorbeeld gedurende een week hun eigen ideetjes in een ideeënbus stoppen over hun aanpak. Wat doen zij zoal om de leefomgeving beter te maken? Bespreek de ideeën klassikaal aan het einde van de week in een kringgesprek of breng het meest fantastische idee naar voren tijdens een weekafsluiting waar ook vaak de ouders aanwezig zijn.

 

Wat doet de school zelf?

Als de leerkracht aan de kinderen om ideeën vraagt het milieu te verbeteren zou de vraag ook gesteld kunnen worden aan de school. Wat doet de school? Is er groen op de speelplaats? Wordt er zuinig omgegaan met papier (kopieerpapier met name)? Hoe is het gesteld met de verlichting en verwarming? Is de mogelijkheid bekeken om zonnepanelen te plaatsen? Wordt er gerecycled wc papier gebruikt? Worden blikjes en pakjes drinken verboden? Wordt het afval gescheiden? Een school is een groot huishouden, daar valt zeker wat te besparen. Doet de school eens per jaar mee aan het opruimen van zwerfafval?

 

Stimuleert de schoolleiding fietsend naar school te komen bij de leerlingen en hun ouders, door voldoende fietsenrekken bijvoorbeeld. Gevolg: minder auto’s op de weg en kinderen leren omgaan met verschillende verkeerssituaties. Het lijken futiliteiten, maar ze dragen allemaal bij aan een stukje bewustwording. Op die manier kan de school op twee manieren bijdragen aan een beter milieu: door de leerlingen te informeren en te enthousiasmeren en door bij zichzelf te kijken wat er (nog) beter kan.

 

Schooltuinen

Door het bewerken van schooltuinen komen kinderen in aanraking met de natuur. De natuur die zo afhankelijk is van het milieu. Planten hebben water en licht nodig. Wat gebeurt er als het water op raakt? Verspilling van water kan een onderwerp van gesprek zijn. Kinderen krijgen respect voor alles wat er groeit en bloeit als ze het zelf mogen zaaien en/of planten en na een poosje mogen oogsten.