Klimaat

Sinds de stikstofuitstoot Nederland in zijn greep heeft en steeds meer contouren van de regelgeving zichtbaarder wordt zijn meerdere partijen ontevreden. Deze stikstofmaatregel gaat hoe dan ook geld kosten voor de burger, boeren en bedrijven en dat stoot bij veel mensen tegen het zere been. Een voorbeeld van de maatregel is het zogenoemde Natura2000 aanpak waar 4km rondom een natuurgebied geen stikstof mag worden uitgestoten. Vreemd want in Duitsland geldt die regel niet en daar mogen ze wel gewoon verder gaan met het vervuilen van het natuurgebied. Deze regel is niet alleen desastreus voor de boeren maar ook voor de natuur want zonder goed beleid wordt niemand er beter van. Het kabinet heeft daarom besloten om een aantal partijen te benaderen voor een goede research naar de doelstellingen en de haalbaarheid er van. Deze organisatie is gespecialiseerd in het ontwikkelen van klimaatgerichte oplossingen en zal snel met een rapport komen die zowel Nederland als Duitsland kan gebruiken om te saneren en te zorgen dat er een constructief geheel komt die voor iedereen goed is.

Klimaat

Rapport voor het klimaat

In het rapport voor het klimaat staat onder andere dat de meetpunten ook zorgvuldig in de gaten gehouden moeten worden. Zo kwam laatst in het nieuws dat het RIVM een meetpunt boven een gierput heeft hangen en een tweede meetpunt naast een snelweg. Het vreemde hieraan is dat wanneer de meetpunten goed worden gehangen de stikstof uitstoot al met een kwart wordt verminderd. Boeren zijn nu boos en gaan richting Den Haag. Climate Kic heeft er voor gezorgd dat er een gesprek ontstaat. Een gesprek die voor iedereen zorgvuldig moet worden uitgekozen omdat de emoties hoog kunnen oplopen. Een ander optie is de regelgeving versoepelen. Het is natuurlijk niet eerlijk dat niet heel Europa een eenduidige lijn heeft zo krijg je onrust en is het niet zo dat er gelijke monniken gelijke kappen zijn. Het rapport is al bekend bij de telegraaf en zal binnenkort openbaar worden gemaakt.