verlichting van windparken

In Nederland tellen we talloze windmolens en windturbines die  voor een schone groene energie moet zorgen. Elk jaar levert een windmolen 7.500 miljoen kw/h op en zorgt voor een stroom capaciteit voor 2 miljoen inwoners. Dat is een forse energievoorziening maar er gaan geluiden dat de bouw van een windmolen niet altijd goed voor de natuur is en dat er vogels worden verdreven door het slaan van de wieken. Wat is nu het effect op de natuur met dit soort windmolenparken wanneer ze aanwezig zijn en worden verlicht. We vragen het Joost Blauwhof van Enexis.

Er zijn diverse partijen die vinden dat windmolens niet passen in bestaande (beschermde) natuurgebieden. Hoe ga je hier mee om?

In natuurgebieden zoals bossen, parken of weilanden moet de bescherming van leefgebieden en vooral  het behoud van planten- en diersoorten voorop staan. Ook vinden veel partijen  windmolens niet thuishoren in het landschap waar cultuurhistorie en landschappelijk waardevolle gebieden de boventoon voert. We moeten dus in gesprek blijven gaan met de omwonenden. Ook moeten we per situatie goed de leefomgeving van de dieren bekijken.

Vind je ook niet dat het uitzicht wordt belemmerd door de windmolens?

Soms wel maar we kijken enkel naar de situatie en het effect dat het met zich meebrengt. Sommige landschappen onderscheiden zich door de ongerepte horizon en de cultuurhistorische waarde en zijn een plek voor mensen die hier rust en ruimte ervaren. Maar door de hoeveelheid licht die de windmolens schijnen kan het in de vond het uitzicht verminderen. Een leverancier van LED verlichting die de verlichting van de windmolens verzorgt geeft aan dat het effect beperkt blijft wanneer een LED aviation en obstruction light wordt gebruikt. Deze armatuur orgt voor minimaal licht en een hoge warning.

verlichting van windparken

Eerder gaf Natuurmonumenten al aan geen verstoring van de natuur te willen

Een organisatie als Natuurmonumenten geeft aan dat het belang van onderzoek naar de effecten op natuur verstoring of verlies van planten, dieren en hun leefgebieden moet voorkomen worden. Een bekend geval van verstoring van dieren is dat er bijvoorbeeld een grote kans is dat vogels en vleermuizen slachtoffer worden van windmolens.