We staan tegenwoordig meer dan ooit stil bij de luchtkwaliteit. Dit omdat we er ons steeds beter van bewust zijn dat een slechte luchtkwaliteit desastreuze gevolgen kan hebben voor onze gezondheid. Eén van de verschillende vormen van luchtvervuiling die er bestaan is natuurlijk fijnstof. We worden er steeds vaker mee geconfronteerd, mede omwille van het feit dat er steeds meer of grotere veroorzakers zijn van fijnstof. Dat terwijl het noodzakelijk is om de hoeveelheid aan fijnstof te beperken. De informatie op deze pagina vertelt je er alvast alles over.

Onderscheid tussen primair en secundair fijnstof

Er bestaat niet één specifieke vorm van fijnstof. We maken hierbij dan ook een onderscheid tussen primair en secundair fijnstof. Op het ogenblik dat het fijnstof rechtstreeks in onze lucht terecht komt spreken we van de primaire variant. Is er sprake van een reactie die ontstaat in de lucht waardoor ze wordt gevormd? Dan gaat het om de secundaire variant. Het is bovendien zo dat we ook een onderscheid maken tussen twee verschillende categorieën veroorzakers van fijnstof. Denk hierbij concreet aan de volgende twee soorten:

  1. Het fijnstof dat wordt gevormd door de mens;
  2. Het fijnstof waarvoor de natuur verantwoordelijk is;

Dit laatste kan bij veel mensen misschien wat vreemd in de oren klinken, maar ook door onze natuur worden er verschillende vormen van fijnstof aangemaakt. Het gaat daarbij niet alleen om zeezout, maar ook om bijvoorbeeld pollen. Ook bodemstof kan hierbij worden gerekend.

Uit wat bestaat het fijnstof in Nederland voornamelijk

Hier in Nederland is het zo dat de hoeveelheid aan fijnstof voor het merendeel bestaat uit bodemstof, zeezout en natuurlijk de deeltjes die door de mens zelf zijn veroorzaakt. Voor roet, zand en as geldt dat we ze beschrijven als primaire deeltjes. Wat veel mensen niet weten is dat ook gas aan de basis kan liggen van het ontstaan van fijnstof. Dit bijvoorbeeld wanneer ze reageert met de buitenlucht, in het bijzonder met zuurstof. Omwille van deze reden wordt er hiernaar door wetenschappers verwezen naar secundaire deeltjes.

Wat zijn de mogelijke gevaren van fijnstof?

Smog als gevolg van fijnstof kan volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu verschillende nadelige gevolgen hebben voor onze gezondheid. Concreet kunnen naar aanleiding van deze smog de volgende symptomen opduiken:

  • Astma-aanvallen;
  • Een algemeen, benauwd gevoel;
  • Hoesten;

Naast bovenstaande is het bovendien ook zo dat fijnstof slecht zou zijn voor het hart en voor onze bloedvaten. De gezondheidsschade zou toenemen naarmate er sprake is van een hogere concentratie aan fijnstof. Voor patiënten die te maken hebben met astma of die bijvoorbeeld lijden aan een andere longziekte geldt dat zij een significant hoger risico lopen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er ook aan perfect gezonde mensen wordt aangeraden om geen zware, fysieke inspanningen te leveren op het ogenblik dat er sprake is van een hoge(re) concentratie fijnstof. Longartsen hebben eerder reeds aangegeven dat het leven van Nederlanders met gemiddeld 13 maanden wordt ingekort als gevolg van de aanwezigheid van fijnstof. Het is mede omwille van deze reden dat verschillende gemeenten reeds speciale milieuzones in het leven hebben geroepen.