Serieuze aanpak klimaat

Ethiopië denkt het wereldrecord bomen planten te hebben behaald. Op één dag zouden er in het land 200 miljoen bomen zijn geplant, het is bijna niet voor te stellen. De bomen werden op ongeveer 1000 verschillende plekken verspreid over het land aangeplant. Een minister liet weten dat het er zelfs 250 miljoen zijn. Een en ander dient nog te worden gecontroleerd. India was enkele jaren geleden recordhouder. Met het aanplanten van heel veel bomen wil men de gevolgen van de klimaatverandering tegengaan en de gevolgen van ontbossing stop zetten.

 

Wellicht voelen ook andere landen zich geroepen om het klimaatprobleem nu serieus aan te pakken, door daadkracht te tonen. Sommige regeringsinstellingen en scholen in Ethiopië hielpen mee met het planten van bomen en bleven die dag gesloten. Het einddoel is echter nog niet bereikt. Men wil namelijk 4 miljard bomen planten! Volgens Zwitserse onderzoekers / wetenschappers zijn er 1 biljoen (dat is een 1 met 12 nullen) bomen nodig om de klimaatverandering een halt toe te roepen.

 

Gaan bomen de aarde redden?

Zou het aanplanten van 1 biljoen bomen de oplossing zijn om de aarde en daarmee de mensheid, flora en fauna zoals deze nu zijn te redden en de situatie zelfs te verbeteren? De CO2 uitstoot moet op een of andere manier worden aangepakt, lukt het verminderen niet dan dient er compensatie te komen. Dat laatste gebeurt door het planten van bomen en dat wereldwijd. Het is geen kwestie van een enkel land, ieder land kan (nee, moet) zijn steentje bijdragen. Het is in ieders belang. Volgens onderzoekers is er voldoende ruimte op de wereld om de bomen verspreid aan te planten. Daarnaast moet er minder gas en olie en moeten er minder kolen worden gebruikt. Het aanplanten van bomen zou een prima en goedkope oplossing zijn, waarbij geen ingrijpende veranderingen in het dagelijkse hoeven te worden doorgevoerd.

 

Geweldig en noodzakelijk initiatief bomen planten, maar…..

Heb je kinderen dan heb je zeker van de Nationale Boomplantdag gehoord. Scholieren gaan er met de schop op uit en planten elk een boom op een aangewezen stuk land. Een mooi initiatief om kinderen met het belang van een goed en gezond milieu en klimaat in aanraking te laten komen. Toch mag niet vergeten worden dat op nummer 1 het terugdringen van fossiele brandstoffen dient te staan om de klimaatverandering en de vervuiling tegen te gaan. Fossiele brandstoffen, aardolie, kolen en aardgas zorgen voor de uitstoot van broeikasgassen en vervuiling van het milieu.

 

Het is de combinatie van beide, gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en heel veel bomen wereldwijd planten, moet voor een gezondere en leefbare wereld zorgen. Put de aarde niet langer uit maar voeg wat toe. Een boom planten is voor bijna iedereen een mogelijkheid. Dit ontslaat je echter niet van de taak bewuster om te gaan met alles wat je van de aarde ge- en verbruikt. Maak je ecologische voetafdruk kleiner. Een ecologische voetafdruk geeft aan welke impact jouw leven op de aarde heeft (wat gebruik en verbruik je, hoeveel vervuil je?). Het is een stempel die jouw leven op de aarde drukt. Kun jij die verkleinen?