Klimaatverandering is een hot item. Particulieren, bedrijven en nationale tot internationale politiek, iedereen is wel op één of andere manier bezig met het tegengaan van de opwarming van de aarde. Waar bij particulieren het verbruik van fossiele brandstoffen verminderd wordt door zonnepanelen, elektrische voertuigen en het energiezuiniger maken van de woningen, zijn ook bedrijven fanatiek bezig met het minimaliseren van hun uitstoot. Enerzijds door het gebruik van groene energie, anderzijds door het gebruik van recyclebare producten zoals karton en het verminderen van het gebruik van plastic. Ook boeren dienen meer te doen aan het minimaliseren van de CO2-uitstoot. Zo moeten veestapels inkrimpen en worden boeren rondom natuurgebieden uitgekocht. Bij grote industriële bedrijven wordt er naast verbruik ook gekeken naar de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens het productieproces. De nationale en internationale politiek is op allerlei gebieden bezig met het terugbrengen van de CO2-uitstoot en daarmee de opwarming van de aarde. Vandaag gaan we dieper in op de uitstoot in de industrie en hoe we de industrie kunnen verschonen. 

De uitstoot van de industrie 

Bij grote industriële bedrijven, waar grote machines de hele dag door draaien, komen er veel broeikasgassen vrij. Je herkent hoogstwaarschijnlijk de grote donkere wolken boven een industrieel bedrijf. In deze wolken zitten zeer schadelijke stoffen voor het milieu. In 2022 was de industrie verantwoordelijk voor 31 procent van de uitgestoten broeikasgassen. Daarmee is het één van de sectoren waar het meeste CO2 uitgestoten wordt. Een jaar later is de uitstoot van de industrie met 11 procent gedaald. De bedoeling is dat dit de komende jaren nog veel verder daalt. 

De uitstoot in de industrie verminderen 

Gedwongen door de overheid is de industrie druk bezig met het verminderen van haar uitstoot om ze de politieke doelen te behalen. Mochten ze de doelstellingen niet behalen, wachten hoge boetes. Steeds meer partijen kiezen voor het verlagen van hun uitstoot doormiddel van op maat gemaakte oplossingen. Zo kan met behulp van een industriële afzuiging de vrijgekomen vervuilde lucht opgevangen en gefilterd worden. Hierdoor worden veel schadelijke stoffen voor het milieu tijdig eruit gefilterd. Behalve voor het algehele milieu is het ook nog eens enorm belangrijk voor de directe omgeving. Zo kunnen ook gevaarlijke fijnstofdeeltjes uit de lucht gefilterd worden en zijn mensen in de nabije omgeving van het productieproces hiertegen beschermd.  

Energiekosten verlagen 

Naast de uitstoot verminderen, kunnen industriële bedrijven ook flink besparen op hun verbruik. Machines die de gehele dag doordraaien kosten veel energie. Door de warmte die vrijkomt tijdens het productieproces op te vangen, kan dit weer hergebruikt worden. Industriële warmteterugwinning is niet alleen maar goed voor het milieu, maar ook een hele waardevolle investering om energiekosten te verlagen.