Aardgas binnenkort verleden tijd wijk Utrecht?

Je zult er zeker over hebben gehoord in de nieuwsberichten: Nederland heeft een aardgasvrij wijk in Utrecht.  Vele Utrechters verwarmen momenteel hun huis met gas en koken op gas. In een daarvoor aangewezen wijk krijgen mensen te maken met een andere warmtevoorziening. Gas moet verdwijnen, omdat dit zorgt voor de opwarming van de aarde. Dit is een behoorlijke “ingreep”! Het streven is om voor het jaar 2030 ten minste 40.000 huizen en andere gebouwen aardgasvrij te maken. Er dient een duurzame oplossing voor in de plaats te komen. Per wijk of gebied wordt er naar de mogelijkheden gekeken. Er wordt in 2020 een plan van aanpak gecommuniceerd met de bewoners van de betreffende wijk(en). Welke mogelijkheden zijn er? Een warmtepomp, aansluiten op een warmtenet? Er zullen ongetwijfeld nog meer opties bijkomen in de loop der jaren.

Zonder aardgas in wijk Utrecht

Voor velen een ver van mijn bed show, maar het gaat toch echt gebeuren. Het gas gaat plaats maken voor andere warmteleveranciers waaronder de warmtepomp. Een wijk in Utrecht is de voorloper op dit gebied, maar ook andere gebieden zullen volgen. Het is noodzakelijk voor de leefbaarheid van de aarde dat er actie komt, waardoor de aarde minder snel opwarmt, liever nog waardoor de aarde niet verder opwarmt. Daarvoor zijn maatregelen nodig die iedereen zullen treffen. Nu iedereen weet dat het er echt van komen gaat, kun je er zelf al rekening mee proberen te houden. Op welke manier zul jij je afvragen? Bezoek een model woning, die gasvrij wonen in de praktijk laat zien. Heb je andere pannen nodig koop pannen die voor inductie geschikt zijn. Vervang te zijner tijd je verwarmingsketel bijvoorbeeld door een warmtepomp. Wordt er een nieuwe keuken geïnstalleerd, vraag of er meteen rekening wordt gehouden met het trekken van extra elektriciteitsleidingen.

Kosten aardgasvrij wijk Utrecht

Wie gaat dat betalen? Wellicht is dit de meest gestelde vraag. De grootste angst van veel mensen en woningbouwcoöperaties zijn de hoge kosten, die het aardgasvrij wonen met zich meebrengt. Het optimaal isoleren van je huis kost een vermogen en denk ook aan de aanschaf van een warmtepomp. Wie heeft er zoveel geld over om deze investering te doen? Zou het geven van subsidie aan mensen (die de lasten niet kunnen dragen) een oplossing zijn? Maar als je dan even denkt aan de aardbevingen in Groningen, kun je niets anders constateren dan dat er een andere weg bewandeld dient te worden. Geen enkele andere plek wil de ellende van Groningen meemaken.

Om mensen “warm” te laten lopen voor de veranderingen en de onontkoombare ontwikkelingen dient er voldoende voorlichting te worden gegeven. Mensen moeten weten waar zij met hun vragen terecht kunnen, waar zij advies kunnen krijgen, zodat zij niet wakker hoeven te liggen over de kosten aardgasvrij wijk in Utrecht. Dit zal later ook stapsgewijs elders in het land moeten gebeuren. Online krijg je de kans om je in te schrijven voor de nieuwsbrief, waarin de ontwikkelingen van aardgasvrije gebieden worden beschreven. Je wordt met deze brief op de hoogte gehouden over bijvoorbeeld de voordelen van gasvrij wonen. Voordelen voor de energiegebruiker en het milieu!