Ons doel

Gezonder milieu voor mens en dier

Milieu informatie scholen

Informatie welke op scholen is te gebruiken voor educatieve doeleinden.

Duurzaam wonen zonder gas

Wordt het in de toekomst waterstof of gaan we helemaal geen gebruik meer maken van een gas?

Warmtepompen

Wel of niet doen? Vaak is het de vraag of het daadwerkelijk goed is voor het milieu of niet.

Wat doen wij allemaal?

Gezonder milieu voor mens en dier

Sommige mensen beweren dat het vijf voor twaalf is wat betreft de problemen met het milieu, anderen durven te stellen dat het al vijf over twaalf is. Wie er gelijk heeft, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Voor beide meningen geldt dat er veel moet gebeuren in het voordeel van het milieu, om het milieu een stuk gezonder en leefbaarder te maken voor nu en de toekomst. De maatregelen die nu genomen gaan worden, zelfs opgelegd gaan worden, lijken erg drastisch en niemand ontkomt eraan. De lasten worden zowel bij de bedrijven als de burgers gelegd. Iedereen moet er zich bewust van worden dat het niet langer kan gaan zoals het nu gaat. Dat mensen er in hun portemonnee door worden geraakt is een bijkomend gevolg, daar valt niet aan te ontkomen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt door bewuster te gaan leven en ook financieel zijn bijdrage doet, zullen de gevolgen groot zijn en positief uitpakken voor een gezonder milieu voor mens en dier.

Wat kan de burger bijdragen aan een betere leefomgeving?

Mensen spreken vaak over een druppel op de gloeiende plaat als er wordt gesproken over hun bijdrage aan een gezondere wereld. Onderschat je eigen invloed echter niet, vermenigvuldig jouw inzet met het aantal mensen en de gevolgen zullen groot zijn. De discussie dat bedrijven worden gespaard ten koste van de burger is nog lang niet ten einde. En het is prima dat er aandacht is voor een eerlijke kostenverdeling. Hierover zal nog vaak worden gediscussieerd. Gelukkig, want de milieuschade door de landbouw, de industrie, het transport is groot, heel groot! Het is een moeilijk vraagstuk wie er wat en hoeveel moet betalen. “De vervuiler betaalt”, werd er vaak gezegd.

Ieder mens op aarde vervuilt, maar in welke mate? Wanneer kun je spreken over een eerlijke kostenverdeling? Kijk online hoe groot jouw ecologische voetafdruk is. Hoe kun jij deze verkleinen? Neem even de tijd voor een stukje bewustwording, want daarmee wordt de eerste stap gezet naar een andere levensstijl, een levensstijl die verspilling voorkomt en duurzaamheid aanwakkert.

Aardgas vrije wijk Utrecht

Positief tegenover een beter milieu

Iedereen staat positief tegenover een beter milieu, een gezondere leefomgeving. Veel mensen zijn echter bang dat zij teveel in hun portemonnee worden geraakt. “Kan ik die veranderingen in de toekomst wel betalen?”. Een heel logische vraag daar er steeds meer lasten op de schouders van de burgers komen. Zeker omdat het nu allemaal nog wat onzeker is wat er allemaal gaat veranderen en welk kostenplaatje daar aanhangt. Iedereen wil wel isoleren en daardoor het milieu helpen en comfortabel wonen, maar dat kost geld, veel geld.

Diverse gemeenten geven subsidies, maar ook dat potje raakt leeg. En wat te denken van de oudere mensen, die kunnen niet meer denken over tien jaar heb ik mijn investering terugverdiend. Al met al een moeilijke kwestie: wel willen maar niet kunnen. Toch kan iedereen wat doen voor een gezonder milieu en dat hoeven geen grote investeringen te zijn. Bewuste aankopen doen of juist niet doen, heb ik dat wel nodig? Zo ja, is het milieuvriendelijk in het verbruik, is het verantwoord gefabriceerd. Seizoen producten kopen van eigen bodem, letten op verpakkingen. En heel belangrijk voor de toekomst: geef het goede voorbeeld aan je kind(eren).